Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền luật giao đường bộ tại huyện Đông Giang

Sáng 24/5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Sờ, xã Mà Cooih, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang, Ban An toàn giao thông huyện Đông Giang phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền luật giao đường bộ cho nhân dân xã Mà Cooih. Xã Mà Cooih được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chọn xây dựng xã điểm về tuyên truyền an toàn giao thông năm 2024.

|

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông  - Trật tự cơ động, Công an huyện Đông Giang tuyên truyền luật giao thông đường bộ