Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn (Tp. Đà Nẵng) khám mắt cho trên 300 lượt người dân thị trấn Prao

Ngày 26/6, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố Prao, thị trấn Prao, huyện Đông Giang. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn (Tp. Đà Nẵng) tổ chức khám mắt và tư vấn bệnh lý về mắt cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Prao.