UBND xã Sông Kôn ra mắt mô hình “Camera an ninh, giao thông”

Ngày 28/6, UBND xã Sông Kôn vừa ra mắt mô hình “Camera an ninh, giao thông” trên địa bàn xã. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an huyện; đại diện Chỉ huy các đội nghiệp vụ, Trưởng Công an các xã, thị trấn, Công an viên 4 thôn; đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể xã; Ban nhân dân của 4 thôn.