Hội đồng nhân dân thị trấn Prao tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 27/6/2024, Hội đồng nhân dân thị trấn Prao tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp thường kỳ giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), Mặt trận tổ quốc (MTTQ) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, trưởng các ban ngành đoàn thể thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn và đại biểu HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn, Chủ tịch HĐND thị trấn và đồng chí Đênh Diêu - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn đồng chủ trì kỳ họp.