129 thành viên tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Sáng nay (01/7/2024), cùng với khí thế chung của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Trên địa bàn huyện Đông Giang, các xã, thị trấn đã đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.