Bản tin Quảng Nam ngày 07/3/2013

Sẽ tiếp tục xảy ra động đất tại Thủy điện Sông Tranh 2; Cấp 1,6 tỉ đồng dập dịch heo tai xanh; Dịch tai xanh, cúm gia cầm tái xuất;...

Bản tin Quảng Nam ngày 06/3/2013

Động đất 3,3 độ Richter tại Sông Tranh; Phòng chống dịch tai xanh ở Quảng Nam: Nhiều bất cập!; Làng quê ô nhiễm vì xác lợn tai xanh;...

Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 06/3//2013

Lăng mạ cảnh sát giao thông sẽ bị phạt tới 5 triệu đồng; Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án hạn chế phương tiện cá nhân; Dịch chồng dịch, người nuôi méo mặt; ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn