Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 191 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
KH123 28/10/2022 Đang có hiệu lực
153/TB-UBND 24/10/2022 Đang có hiệu lực
50/TB-BQL 17/10/2022 Đang có hiệu lực
145/TB-UBND 07/10/2022 Đang có hiệu lực
45-TB-BQL 07/10/2022 Đang có hiệu lực
185/KH-UBND 26/09/2022 Đang có hiệu lực
5690: Kế hoạch Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022 26/08/2022 Đang có hiệu lực
25/TB-BQL 14/06/2022 Đang có hiệu lực
Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 28/04/2022 Đang có hiệu lực
59/TB-UBND 25/04/2022 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn