Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 243 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
795/TB-HĐTĐ 30/11/2023 Đang có hiệu lực
3128/UBND-VX 16/11/2023 Đang có hiệu lực
259/KH-UBND 14/11/2023 Đang có hiệu lực
2400/UBND-VX 29/09/2023 Hết hiệu lực
357-CV/BTGHU 28/09/2023 Hết hiệu lực
2391/UBND-VX 27/09/2023 Hết hiệu lực
310/TB-QMT 25/07/2023 Hết hiệu lực
1678/QĐ-UBND 14/06/2023 Đang có hiệu lực
04/TB-NN&PTNT 05/06/2023 Đang có hiệu lực
97/TB-UBND 31/05/2023 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn