Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 305 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1271/QĐ-BTC 28/05/2024 Đang có hiệu lực
1270/QĐ-BTC 28/05/2024 Đang có hiệu lực
1261/QĐ-BTC 27/05/2024 Đang có hiệu lực
1060/UBND-TH 27/05/2024 Đang có hiệu lực
1143/QĐ-UBND 23/05/2024 Đang có hiệu lực
83/VH&TT 17/05/2024 Đang có hiệu lực
1138/QĐ-UBND 13/05/2024 Đang có hiệu lực
1092/QĐ-UBND 07/05/2024 Đang có hiệu lực
1093/QĐ-UBND 07/05/2024 Đang có hiệu lực
83/CV-BTC 03/05/2024 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn