Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 182 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
59/TB-UBND 25/04/2022 Đang có hiệu lực
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 22/04/2022 Đang có hiệu lực
07/UBND-VX 04/01/2022 Đang có hiệu lực
2615/UBND-VX 18/12/2021 Đang có hiệu lực
3692/QĐ-UBND 16/12/2021 Đang có hiệu lực
2573/UBND-VX 14/12/2021 Đang có hiệu lực
2565/UBND-VX 10/12/2021 Đang có hiệu lực
166/KH - UBND 09/12/2021 Đang có hiệu lực
2549/UBND-VX 09/12/2021 Đang có hiệu lực
169/KH-HĐND 09/12/2021 Đang có hiệu lực

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn