Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026 NHIỆM KỲ 2021-2026 Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn