Số ký hiệu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Người ký Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày có hiệu lực 22/04/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/04/2022

Văn bản liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn