Số ký hiệu 5690: Kế hoạch Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022
Trích yếu Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 26/08/2022
Ngày có hiệu lực 26/08/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022
Số ký hiệu: 5690: Kế hoạch Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/08/2022

Văn bản liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn