Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 32 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1304/QĐ-UBND 05/05/2023 Đang có hiệu lực
133/GM-UBND 27/04/2023 Hết hiệu lực
127/GM-UBND 25/04/2023 Hết hiệu lực
77/TB-UBND 18/04/2023 Đang có hiệu lực
156/BC-UBND 17/04/2023 Đang có hiệu lực
1119/QĐ-BTC 14/04/2023 Đang có hiệu lực
1118/QĐ-BTC 14/04/2023 Đang có hiệu lực
85/KH-UBND 11/04/2023 Đang có hiệu lực
963/QĐ-BTC 05/04/2023 Đang có hiệu lực
75/KH-BTC 03/04/2023 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn