Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 47 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
07/UBND-VX 04/01/2022 Đang có hiệu lực
2615/UBND-VX 18/12/2021 Đang có hiệu lực
2573/UBND-VX 14/12/2021 Đang có hiệu lực
2565/UBND-VX 10/12/2021 Đang có hiệu lực
2551/UBND-VX 09/12/2021 Đang có hiệu lực
2549/UBND-VX 09/12/2021 Đang có hiệu lực
2508/UBND-VX 03/12/2021 Đang có hiệu lực
2198/UBND-VX 28/10/2021 Đang có hiệu lực
2135/UBND-VX 22/10/2021 Đang có hiệu lực
2133/UBND-VX 22/10/2021 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn