Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 120 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
255/GM-UBND 15/10/2021 Đang có hiệu lực
2191/QĐ-UBND 15/10/2021 Đang có hiệu lực
2039/UBND-VX 14/10/2021 Đang có hiệu lực
1953/UBND-TH 05/10/2021 Đang có hiệu lực
1956/UBND-TH 05/10/2021 Đang có hiệu lực
1940/UBND-TH 01/10/2021 Đang có hiệu lực
1921/UBND-TH 30/09/2021 Đang có hiệu lực
1871/UBND-TH 28/09/2021 Đang có hiệu lực
189/GM-UBND 18/08/2021 Đang có hiệu lực
1512/UBND-VX 16/08/2021 Đang có hiệu lực

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn